Nudimo računovodske storitve za mala in srednje velika podjetja, obrtnike, zadruge, društva, samostojne podjetnike in neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo z: gradbeništvom, gostinstvom, marketingom, trgovino, tiskom in založništvom, zastopništvom, proizvodnjo ali storitveno dejavnostjo in drugimi dejavnostmi. Nudimo vam kompletne računovodske storitve ali pa opravljanje le določenih računovodskih nalog.

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov
 • Knjiženje potnih nalogov
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Izpis odprtih postavk po dogovoru
 • Obračun DDV
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava zaključnega računa
 • Obračun plač
 • Obračun dohodnine zaposlenih
 • Obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • Računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih
 • Obračun obresti
 • Priprava podjemnih pogodb, honorarjev,…
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Naš računovodski servis po dogovoru pripravi predloge za kompenzacije, cesije,…


Cenite svojo vizijo in svoje sanje, saj so to otroci vaše duše in zemljevid do cilja. (Napoleon HIll)