Naročnikom pripravimo pogodbe o zaposlitvi, pravilnike o sistemizaciji delovnih mest, nagrajevanju in napredovanju. Žal so danes taki časi, da se moramo dostikrat odreči sodelavcem. To je potrebno narediti na pravi način s pravilno pripravljenimi dokumenti, da ni težav ob prihodu delovnega inšpektorja.

 • obračun plač
 • izdelava pogodb o zaposlitvi
 • prijave, odjave delavcev
 • izdelava obrazca M4
 • refundacije
 • svetovanje
 • ostala opravila po naročilu uporabnika storitev

Eden od ključnih delov poslovnega procesa so ljudje oziroma kadri, saj le-ti največ prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev. Skrbno načrtovanje in razvoj kadrov namreč pomeni bistveno konkurenčno prednost poslovanja. Kakovostni kadri in kompetence zaposlenih pa se kažejo v njihovih sposobnostih, znanju, osebnih lastnostih.

Na osnovi različnih orodij:

 • izdelamo karierne načrte,
 • planiramo nasledstva in ključne kadre,
 • ocenimo kandidate za delo.

Na področju kadrovske asistence:

 • izdelamo kadrovsko evidenco, sistematizacijo delovnih mest, interne pravilnike in akte,
 • izvedemo letne razgovore z zaposlenimi ali vas usposobimo za kakovostno in samostojno izvedbo le-teh,
 • izvedemo selekcijski postopek,
 • omogočamo celotno zunanjo oskrbo vseh kadrovskih aktivnosti.

Možnost izbire kandidata tudi po vaši želji – portal www.mojapriloznot.si