Optimizacija poslovnih procesov predstavlja v današnji krizi pomemben element obstoja organizacij. Stalno izboljševanje poslovnih procesov, ki ima za posledico zniževanja stroškov organizacije, skrajševanja časa in izboljševanja kakovosti predstavlja konkurenčno prednost in preživetje na trgu. Organizacije k temu različno pristopajo. V nadaljevanju prikazujemo kaj so poslovni procesi, kako jih lahko izboljšujemo, optimiziramo in zakaj. Hkrati pa vam podjetje Moja priložnost d.o.o. lahko pomaga, če pokličete, in vam svetujemo kako optimizirati poslovne procese.

S poslovnim procesom se srečujemo v vseh organizacijah. V kolikor skrbimo zanj s stalnimi izboljševanjem le tega nam omogoča konkurenčno prednost, učinkovito (ceneje, hitreje in kakovostno) in uspešno poslovanje (nuditi strankam prave izdelke in storitve, ki izpolnjujejo oz. presegajo njihova pričakovanja in dolgoročen obstoj.

Zato je stalno izboljševanje procesov temeljna naloga v vsaki organizaciji.

Za podjetje je zelo pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si seveda pomaga tudi z njihovo informatizacijo, saj velikokrat prav informacijska tehnologija omogoča veliko sprememb, ki pripomorejo k večji učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov. Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe virov (surovine, človeški viri, finančni viri…), uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa.

Analiza stanja, ki ji sledi optimizacija poslovanja

Optimiziranje poslovnih procesov se začne po prvotno opravljeni analizi obstoječega stanja. Najprej določimo kazalnike, ki bodo merili delovanje procesov poslovanja, preučimo stanje in šele na podlagi pridobljenih rezultatov se začne optimizacija procesov oziroma poslovanja.

Optimizacija poslovnih procesov s podjetjem Moja priložnost d.o.o.

Ste podjetnik, ki delate s polno paro, rezultati pa niso takšni, kot ste jih pričakovali, razloga za takšne rezultate pa ne poznate? Pričnite razmišljati o spremembah v podjetju, kot sta optimizacija procesov in optimizacija poslovanja! S tem, ko boste korenito spremenili poslovne procese in poslovanje podjetja, je vaš uspeh neizbežen.

Sodelujte z nami, saj je naša optimizacija poslovnih procesov v vašem podjetju ključ do vašega uspeha!

Optimizacija poslovnih procesov vam zagotavlja uspeh in prepoznavnost

Če ste torej naveličani biti samo povprečen poslovnež in si želite končno prodreti na trg ter biti opažen, se čim prej odločite za sodelovanje z nami.

Nudimo vam opravljanje storitev kot so

  • optimizacija procesov,
  • optimizacija poslovanja
  • podjetniško in poslovno sodelovanje,
  • organizacija računovodstva,
  • finančno svetovanje,
  • priprava oziroma izdelava poslovnega načrta,
  • izdelamo pa vam tudi investicijski elaborat.

Prepričani smo, da vam bo ravno optimizacija poslovnih procesov v podjetju pomagala stopiti iz sence in se prebiti v sam vrh na slovenskem in tujem tržišču!

Optimizacija poslovnih procesov najprej prinese ugotovitve, kako posamezne procese preurediti, nato pa nam pokaže kritične dele procesa. Optimizacija procesov ima za posledico boljšo izrabo kadrov, zalog, denarnih sredstev, ustreznejšo izrabo opreme in s tem izboljšanje poslovnega rezultata. V ta namen vam nudimo tudi naš računovodski program, ki vam bo v pomoč pri spremljanju poslovanja.

Izdelava poslovnega načrta

Imate željo po ustanovitvi lastnega podjetja, ogromno znanja s svojega področja ter celo pogum za »iti na svoje«, nimate pa idej, kako priti do želenega cilja? Ne veste, kako poteka priprava poslovnega načrta oziroma izdelava poslovnega načrta? Ne veste, kako narediti zares kvaliteten investicijski elaborat?

Odločite se za sodelovanje s podjetjem Moja priložnost d.o.o. in vaše skrbi bodo postale preteklost, vi pa se boste lahko posvetili izključno področjem dela v podjetju, ki jih obvladate.

Nudimo strokovno podjetniško in poslovno svetovanje ter finančno svetovanje, izdelamo pa vam tudi profesionalni investicijski elaborat. Poleg navedenega sta ob morebitnem sodelovanju v naši domeni tudi priprava ter izdelava poslovnega načrta.

Priprava poslovnega načrta za manj poslovnih tveganj v prihodnosti

Za nas sta kvalitetna priprava poslovnega načrta ter skrbna izdelava poslovnega načrta ključnega pomena, saj dober poslovni načrt zmanjšuje poslovna tveganja in povečuje sprejem pravilnih poslovnih odločitev za vaše podjetje. Seveda je izrednega pomena tudi investicijski elaborat, zlasti, če ste investicijsko naravnani in želite iti v večje projekte. Odločite se za naš poslovni načrt – vzorec vam bomo predstavili na našem sestanku ter vam dokazali, da se z dobrim poslovnim načrtom doseže tako optimizacija procesov kot tudi optimizacija poslovanja

Izdelava poslovnega načrta za pravilne odločitve v prihodnosti

Ravno tako kot kvalitetna priprava poslovnega načrta, je za sprejem pravilnih odločitev v podjetju pomembna tudi skrbna in pravilna izdelava poslovnega načrta. Le takšna izdelava ter predhodna priprava poslovnega načrta lahko zagotovita optimalno uspešnost vašega podjetja, s tem pa je dosežena tudi optimizacija poslovnih procesov. V kolikor vas zanimajo naše usluge, torej izdelava ter predhodna priprava poslovnega načrta ali celo investicijski elaborat, nas kontaktirajte in se odločite za sodelovanje z nami. Navdušil vas bo naš poslovni načrt – primer le tega vam bomo predstavili na sestanku.

Vsak podjetnik potrebuje poslovni načrt

Končna priprava poslovnega načrta močno vpliva na organizacijo in delovanje vašega podjetja. Mi smo tukaj zato, da vam pomagamo z nasveti in učinkovitim delom. Če se odločite za poslovni načrt, vzorec na vpogled dobite pri nas. Ko se odločite za nas, se skupaj z vami začne priprava poslovnega načrta.


Ovire so nujne za uspeh v prodaji in vseh drugih poklicih, saj zmaga pride šele po mnogih bojih in neštetih porazih. (Augustine Og Mandino II)