V 25 letih je naše podjetje pridobilo številne naročnike storitev v praktično vseh branžah gospodarstva. Zato lahko na podlagi dobrih praks marsikdo pridobi mnenje glede mnogih vprašanj, ki zanimajo podjetnike.

Kako prodati izdelke in storitve? Kakšne so prave cene? Kako organizirati logistiko nabave? Kolikšna je prava investicija v marketing? Kako se z zaposlenimi dogovoriti za kvalitetnejše delo? Katera banka je danes varna? Zakaj se je nekaterim dejanjem, ki si jih poslužujejo prenekateri podjetniki dobro izogniti? Kaj je pomembno preveriti pred nakupom vrednostnih papirjev? Ta in še mnoga druga vprašanja so del našega vsakdana.

 • Pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom
 • Kadrovsko svetovanje ( nabor kandidatov, prijava, odjava, pogodbe o zaposlitvi, …)
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita
 • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke
 • Nudimo davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka
 • Svetujemo na področju dohodnine ter DDV
 • Stranke zastopamo pred davčnimi organi ( inšpekcijski pregled,…)
 • Svetovanja po dogovoru

Kadar želi podjetje doseči višje cilje, ob tem pa tudi boljše poslovne rezultate, se odloči za malo več, kot le za osnovni koncept poslovanja.

Da boste imeli dober pregled nad svojim poslovanjem, hkrati pa postavljali nove cilje, vam pomagamo pri:

 • organizaciji vašega poslovanja,
 • izdelavi analiz poslovanja,
 • izdelavi stroškovnikov,
 • primerni zadolženosti,
 • pravočasnemu investiranju,
 • uresničevanju zastavljene vizije,
 • razvoju podjetja,
 • pripravi poslovnih načrtov,
 • pripravi razpisnih dokumentacij,
 • ustanavljanju in zapiranju gospodarskih subjektov,
 • prenosih, preoblikovanjih, združitvah, delitvah gospodarskih subjektov,
 • dedovanjih lastnikov gospodarskih subjektov.

Za podjetje je pomembno, da ve, s kom posluje in do kje je posojilno sposobno. Vsaka poslovna odločitev ima posledico v denarnih tokovih, zato vam pomagamo pri:

 • pripravi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov,
 • planiranju denarnih tokov,
 • sprotnih analizah mesečnih stroškov in prihodkov,
 • analizah donosnosti naložb,
 • preverjanju bonitet poslovnih partnerjev,
 • komuniciranju s poslovnimi bankami,
 • postavljanju vizije prihodnosti poslovanja.

Razmišljate o poslovni poti in ustanovitvi podjetja? Start-upi! Obisk pri nas je prava rešitev!

VSE NA ENEM MESTU. Poleg brezplačnih postopkov registracij in sprememb boste pri nas prejeli kvalitetno in široko znanje ter informacije, ki lahko pripomorejo pri začetnih poslovnih odločitvah. Naš cilj je, da vstopite v svet podjetništva nadobudno, z veseljem! In seveda – da z vami nadaljujemo uspešno poslovno pot tudi kot dober računovodja in svetovalec.

Organiziramo vam vse potrebno od ustanovitve podjetja, do organizacije pisarne, računalniškega programa, davčne blagajne do vzpostavitve IT mreže, tako da lahko vi brezskrbno pričnete z vašim delom.