Z našo pomočjo bo ta postopek za vas izredno hiter in enostaven, zato vsakemu podjetju svetujemo, da se ob želji po ustanovitvi oglasijo pri nas, saj tako na enem mestu prejmejo veliko koristnih informacij.

Za vas bomo brezplačno opravili:

 • Vpis v poslovni register pri AJPES-u
 • Vpis v davčni register pri FURS-u
 • Samozaposlitev pri ZZZS-ju
 • Zaposlitev delavcev na vaš s.p.

In tako bodo izpolnjeni vsi pogoji, da se vaša poslovna pot začne.

Za uspešno opravljene postopke s seboj potrebujete samo: osebni dokument in svojo davčno številko. V kolikor dejavnosti ne boste opravljali v svojih prostorih potrebujete še izjavo lastnika objekta (izjavo lahko overimo tudi na naši Vem točki, kar pomeni, da pripeljite samo še lastnika objekta). Pred prihodom k nam razmislite o naslednjih postavkah, ki so potrebne za vpis v različne registre.

1. Poslovni register AJPES

 • datum – kdaj bi želeli ustanoviti s.p. (datum mora biti v roku 3 mesecev od izpolnjenega obrazca)
 • ime podjetja – tako kratko kot dolgo, ki naj vsebuje karakteristike vaše glavne dejavnosti
 • poslovni naslov in sedež podjetja
 • oznako glavne dejavnosti po SKD
 • ter s katerimi drugimi dejavnostmi se boste še ukvarjali ( SKD )
 • kam želite prejeti sklep o registraciji podjetja AJPES-a

2. Davčni register FURS
Koliko boste imeli prihodkov in koliko odhodkov? Potrebno je okvirno oceniti višino prihodkov za tekoče leto, ter višino odhodkov. V kolikor bodo po vaši oceni prihodki višji od odhodkov, boste že v tekočem letu plačevali akontacijo davka na dobiček oziroma davek vnaprej. V kolikor boste ocenili, da boste poslovali z izgubo, davka vnaprej ne boste plačevali. Če bo vaša ocena nepravilna in boste dejansko dosegli dobiček, boste davek plačali v enem kosu – marca naslednjega leta.Informacija ali želite ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (t.i. normiranci).
Oznaka ali gre za s.p., v katerem ste tudi zaposleni (iz naslova opravljanja dejavnosti) ali za t.i. popoldanski s.p.

3. Samozaposlitev pri ZZZS (obrazec M1)
Obrazec bo od vas zahteval osebne podatke ter podatke o doseženi izobrazbi. Precej podatkov, ki jih obrazec zahteva, se bo po izpolnitvi obrazca za AJPES v ta obrazec izpisalo avtomatično in jih ne bo potrebno še enkrat vpisovati.

Ostajajo tudi izjeme, ki ob ustanovitvi s.p. ne potrebujejo prijave M1 – pokličite nas. Razložili vam bomo več.

ZAKLJUČEK POSTOPKA USTANOVITVE PODJETJA

Sklep o registraciji je zadnji korak ustanovitve (prejeli ga boste naslednji dan od dneva, ki ste ga izbrali za ustanovitev podjetja). Tudi FURS naj bi vam poslal obvestilo, vendar se v praksi pogosto zgodi, da obvestila ne prejmete, saj ga pošiljajo samo določene enote. Obrazec M1 vam navadno pred vsemi pošljemo kar iz VEM točke, saj je le-ta izredno pomemben, ker ga potrebujete v kolikor bi se želeli odjaviti od zaposlitve.

Več o celotnem postopku ustanovitve s.p. si lahko preberete tudi na spletni povezavi do državnega portala VEM.

Kaj morate nujno storiti po ustanoviti s.p.-ja

 • Odpreti nov TRR ali javiti že obstoječ TRR na Furs
 • Poskrbeti za ureditev dokumentov za varstvo in zdravje pri delu.
 • Začeti voditi knjigovodstvo takoj ( sami ali z NAMI www.mojapriloznost.si )

Imate dodatno vprašanje ali bi želeli našo pomoč pri ustanoviti podjetja – kontaktirajte nas na telefonsko številko 041 396 750 ali nas obiščite v naši poslovalnici.

Imate dodatno vprašanje ali bi želeli našo pomoč pri ustanoviti podjetja – kontaktirajte nas na telefonsko številko 041 396 750 ali nas obiščite.

Ponujamo vam brezplačno ustanovitev ali pa še bolj priljubljeno celovito podjetniško svetovanje!